LEZEC  OBCHOD  DISKUSE  INZERCE  ANKETY  ODKAZY  PRŮVODCE  MAPY  FOTKY  VIDEO 

 jméno

 heslo 

 Registrace   |   Já slabě písknu, ty silně táhni.
Hledání cesty

Hledání na Lezci

 Metodika
 Trénink
 Ledy
 Skialpy
Knihy
Frankenjura Band 1 a Band 2
Vyšel nový průvodce na Škrovád
Vychází nové kniha Máry Holečka o horolezeckých výpravách 2019

Závody
MMČR v lezení na obtížnost (23.10)
Akademické MČR lezení na obtížnost (11.11)
MMČR v lezení na rychlost (20.11)

Žebříček
Cesty:
1.Ondra 13034
2.Trojan 12425
3.Vopat 11437
Bouldry:
1.Stráník 11575
2.Stráník 10975
3.Novák 10950
Hory:
1.Skopec 7878
2.Bloudek 7201
3.Mrklovský 7039

Výsledky
MMČR v boulderingu (24.09)
MS v lezení (16.09)
SP Kranj (03.09)

Deníčky
5175 lezců
926370 cest
Nové přelezy:
Glücksfabr 9
Left Of Ho 9+/10-
Ukřižování Xb
Čirá Rados Xb
Todesversc 9
Dou Grigst 9-
Tanz Der V 8+/9-
Mat Patou 7C/7C+
Stalinbär 9/9+
66° North 9

Stěny
Lezecké centrum SmíchOFF - Praha 5
Big Wall - Praha 9 - Vysočany
V 16 - Plzeň

Prodejny
Lezec-shop.cz - Štěchovice
Rock Point Plzeň Americká - Plzeň
Rock Point OC Olympia - Brno

Kontakt
REDAKCE:
standalezec.cz
ŠÉFREDAKTOR:
jirkaslezec.cz
INZERCE:
standalezec.cz
IT:
hoplezec.cz

Kuba Turek je podmínečně vyloučený z ČHS

Tak abychom to uzavřeli: ČHS mě vyloučil ze svých řad (byť podmínečně) za to, že se dlouhodobě angažuji v tom, aby bylo vidět Výkonnému výboru pod prsty. Přečtěte si kompletní výrok Disciplinární komise:

Zde je popis, co se dosud dělo:
http://www.lezec.cz/clanek.php?key=14916 

Osobní jednání se konalo 8. srpna. Rozhodnutí jsme dostal e-mailem 15. srpna. Obě strany sporu se vzdaly odvolání. Dnes 21. srpna stále není na webu ČHS, a proto ho kopíruji sem:

Věc: Rozhodnutí disciplinárního komise

Disciplinární komise Českého horolezeckého svazu (dále jen DK) ve složení Vladislav Rezek - předseda komise, Miloslav Šramota a Jakub Filip na svém zasedání dne 08. 08. 2018 uskutečněném po nařízeném ústním jednání v sídle Českého horolezeckého svazu (dále jen ČHS) se stranami disciplinárního řízení vedeném na podnět Výkonného výboru ČHS, který byl ve věci zastupován Martinem Veselým, proti Jakubu Turkovi rozhodla takto:

Jakubu Turkovi se uděluje disciplinární trest podmínečné vyloučení z ČHS na zkušební dobu 6 měsíců podle §8 a §10 Disciplinárního řádu ČHS.

Odůvodnění:

25. 05. 2018 byla uvědomena DK o doručení podnětu k zahájení disciplinárního řízení učiněného Výkonným výborem (dále jen VV) proti Jakubu Turkovi (dále jen J.T.). Podání jménem VV učinil Martin Veselý, zastávající funkci 1. místopředsedy VV, pověřený k podání podnětu VV na jeho zasedání 25. 04. 2018.

DK obsah podnětu systematicky rozdělila na 2 body:

1) 21. 03. 2018 Jakub Turek zveřejnil obsah smlouvy mezi ČHS a akciovou společností Seznam.cz v článku „smlouva mezi Seznam.cz a ČHS" na webu lezec.cz. V příloze článku připojil scan vlastnoručně přepsaného obsahu zmiňovaného kontraktu. Smlouva mu byla na jeho žádost 28. 11. 2017 (se schválením akciové společnosti Seznam.cz) poskytnuta k nahlédnutí. Předtím se J.T. písemně v čestném prohlášení zavázal obsah smlouvy neposkytnout třetím osobám. Tím se měl dopustit poškození dobrého jména ČHS zejména proto, že: „nyní i do budoucna může odradit od další spolupráce nejen společnost Seznam.cz, nýbrž i další partnery ČHS stávající i potenciální, a to včetně orgánů veřejné správy."(citováno z podnětu)

2) „Jakub Turek poškodil pověst některých členů Výkonného výboru ČHS a zaměstnanců sekretariátu ČHS uváděním nepravdivých výroků a zkreslených skutečností, kterých se dopustil při zveřejnění informací o smlouvě se společností Seznam.cz na webu www.lezec.cz v článku ze dne 16. 11. 2017 „Chceš něco vědět o ČHS? Odprejskni!" a ve výše uvedeném článku z 21.3.2018" (citováno z podnětu).

K bodu číslo 1)

Zjištěný skutkový stav: DK měla k dispozici kopii prohlášení J.T., kterým se výslovně a jasně zavazoval obsah předmětné smlouvy neposkytnout třetím osobám. Podpis tohoto prohlášení byl zároveň podmínkou pro poskytnutí smlouvy k nahlédnutí. Listina byla opatřena jeho podpisem, jehož pravost nikdo nezpochybnil. J.T. nepopírá, že tuto listinu podepsal a jejímu obsahu rozuměl.

V článku z 21. 03. 2018 na webu lezec.cz je nepochybně zveřejněn obsah kontraktu mezi ČHS a akciovou společností Seznam.cz, čímž došlo k jeho poskytnutí třetím osobám. Autorem článku je podle informace na webu „Kuba Turek" což je pseudonym J.T. pro publikaci na webu lezec.cz a J.T. autorství článku nepopírá.

Argumentace Jakuba Turka: Podle čl. V. odst. 2) písm. b. Stanov Českého horolezeckého svazu (dále jen stanovy) mají všichni členové ČHS právo žádat informace a vysvětlení týkající se činnosti ČHS. Dále uvádí čl. V. odst. 7) písm. f. stanov, který stanovuje: „7) Členové jsou zejména povinni: (...) f. řádně a svědomitě vykonávat svěřené funkce, umožnit kontrolu své činnosti (...).Nakonec ještě zmiňuje §580 1) odst. 1 z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), který říká: „Neplatné je právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to účel a smysl zákona vyžaduje." Z výše uvedených ustanovení stanov a zákona vyvozuje, že ČHS má povinnost smlouvy tohoto typu sama automaticky zveřejňovat. Proto prohlášení, kterým se zavázal obsah smlouvy neposkytnout třetím osobám, je neplatným právním jednáním, protože bylo v rozporu se zákonem a dobrými mravy (resp. bylo v rozporu to po něm požadovat).

1) poznámka zpracovatele rozhodnutí: J.T. po celou dobu řízení, v písemných projevech a proběhlém ústním jednání, naprosto náhodně používá výrazy: paragraf, článek a odstavec. V odůvodnění bylo k jeho argumentaci připojeno terminologicky správné označení

DK k argumentaci J.T.:

Stanovy v čl. V. odst. 2) pism. b. zakotvují právo všech členů ČHS žádat informace týkající se činnosti ČHS. J.T. tedy v souladu se stanovami žádal poskytnutí předmětné smlouvy a v souladu s jeho právem mu byla smlouva poskytnuta k nahlédnutí. Nicméně z výše uvedeného ustanovení, ani extenzivním výkladem, neplyne povinnost VV zveřejňovat jakýkoli typ smluv jakýmkoli veřejným způsobem. Pokud tedy VV neměl povinnost smlouvu zveřejnit, logickým argumentem a contrario (důkaz z opaku) docházíme k možnosti VV smlouvu veřejně nezpřístupňovat (jiná situace je v případě vyhovění individuální žádosti).

Čl. V. odst. 7) pism. f. ukládá (mimo jiné) povinnost členům ČHS zastávající funkci v některém z orgánů ČHS, řádně a svědomitě vykonávat svěřené funkce a umožnit kontrolu své činnosti. Ze zjištěného skutkového stavu neplyne, že by nějaký z členů VV porušil svou povinnost vykonávat svěřenou funkci řádně a svědomitě. Členové VV v souladu s uloženou povinností dostatečně umožnili J.T. kontrolovat výkon jejich funkce tím, že mu poskytli předmětnou smlouvu k nahlédnutí.

Co se týče odkazu na §580 odst. 1) občanského zákoníku a neplatnosti prohlášení T.J. je třeba uvést toto: Jeden ze základních principů, kterými se řídí v současnosti platný občanský zákoník je vyjádřen v jeho §574 kde je stanoveno: „na právní jednání je třeba hledět spíše jako na platné než jako na neplatné" Proto jakákoli argumentace vedoucí k zneplatnění právního jednání, které jinak splňuje všechny obecné náležitosti právního jednání (tj. způsobilost subjektu, svobodná a vážně míněná vůle + náležitá forma projevu vůle) musí stát na opravdu pevných základech. „Neplatnost je tedy zcela výjimečnou, a to negativní vlastností právního jednání". 2) Současný právní řád rozlišuje 2 druhy neplatnosti - absolutní a relativní (akademické nikoli legislativní pojmy). Absolutně neplatné právní jednání je takové, které v právním světě nebylo nikdy schopno vyvolat jakékoli právní následky, protože je zatíženo velice závažnými vadami. Jedná se tedy pouze o jakousi fikci právního jednání, které nikdy neexistovalo. Absolutně neplatné právní jednání je takové, které pro svou neplatnost nepotřebuje výrok soudu, protože trpý takovými vadami právního jednání, že je ve veřejném zájmu, aby nevyvolalo jakékoli právní následky. Relativně neplatné právní jednání je naproti tomu takové, které sice trpý vadami, ale je neplatné až od momentu, kdy jeho neplatnost vysloví soud (nutno zdůraznit soud, nikoli disciplinární komise sportovního spolku). Potom co soud vysloví neplatnost relativně neplatného právního jednání, jeho právní následky se zpětně zruší a výsledek je stejný jako u absolutně neplatného právního jednání. Principiálně by se mělo o absolutně neplatné právní jednání jednat tam, kde je jeho neplatností chráněna celá společnost a nikoli pouze jednotlivec. 3)

2) DVOŘÁK,J., ŠVESTKA,J., ZUKLÍNOVÁ,M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s.,2016. 188s.)

3) obsah tohoto úseku vychází ze znalosti právního řádu, právní teorie a výše zmíněné publikace

Protože argumentace T.J. vychází z toho, že jeho závazek nikdy platný nebyl, evidentně je řeč o absolutní a nikoli relativní neplatnosti (na tu je třeba konstitutivního výroku civilního soudu).Důvody absolutní neplatnosti se nenachází v T.J. zmiňovaném §580 nýbrž v §588 a podmínky pro neplatnost určují daleko tvrději než dikce §580. Důvody absolutní neplatnosti lze na základě litery zákona (§588 čten v kontextu s §581 větou první, v souvislosti s §31-37 a §582 odst. 2 občanského zákoníku) formulovat do třech bodů takto:

1) Je-li právní jednání v zjevném rozporu s dobrými mravy. Zjevný rozpor je vymezován jako rozpor tak podstatný, že je objektivně očividný, zřejmý.

2) Je-li právní jednání v rozporu se zákonem, ale jen za podmínek, že dotyčné zákonu odporující právní jednání zjevně narušuje veřejný pořádek.

3) Jestliže právní jednání zakládá povinnost k plnění, které je od počátku nemožné.4)

Zmiňovaný §580 odst. 1) určuje jako hlavní důvody tzv. relativní neplatnosti rozpor s dobrými mravy nebo rozpor se zákonem pokud to smysl a účel zákona vyžadují (tedy nestačil by pro neplatnost jakýkoli rozpor se zákonem, ale jen jeho kvalifikovaná forma).

Jak v ustanovení §588 tak §580 figuruje jako jeden z důvodů rozpor s dobrými mravy. V případě absolutní neplatnosti (§588) by měl být rozpor zjevný tedy „každá osoba průměrně rozumná (§4) rozpor s dobrými mravy jednoduše rozpozná a nemusí nic zvlášť zkoumat" 5)
.
Pojem dobré mravy nepatří mezi ty snadno definovatelné. Podle judikatury Nejvyššího soudu nebo Ústavního soudu (např. 25 Cdo 200/2008; II. ÚS 249/97) se jedná o „souhrn etických zásad, jež jsou zachovávány a uznávány rozhodující částí společnosti a jejichž dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby každé jednání bylo s nimi v souladu (in concreto jde zejména o slušnost, čestnost, poctivost, vzájemnou úctu a důvěru)".

Více vodítek nám právní řád ani právní teorie k tématu, co jsou dobré mravy, neposkytuje. Zjevný rozpor potřebný pro absolutní neplatnost by měla být však schopna rozpoznat každá průměrně rozumná osoba, tedy podle znění §4 občanského zákoníku, každá svéprávná osoba a takové jsou v DK hned tři.

4) volná citace z: DVOŘÁK,J., ŠVESTKA,J., ZUKLÍNOVÁ,M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s.,2016. 191s
5) tamtéž s. 192

DK se jednomyslně usnesla, že prohlášení J.T. ve kterém se zavazuje obsah smlouvy mezi ČHS a akciovou společností Seznam.cz nezpřístupnit třetím osobám není ve zjevném rozporu s dobrými mravy ba dokonce není v rozporu s dobrými mravy vůbec. DK neshledala ani žádné zákonné ustanovení se kterým by bylo prohlášení v rozporu.

DK je toho názoru, že podmínka VV na J.T., nezveřejňovat obsah smlouvy byla ospravedlnitelná, zejména v kontextu požadavku akciové společnosti Seznam.cz, aby obsah smlouvy nebyl veřejně přístupný.

Prohlášení J.T. ve kterém se zavazoval smlouvu třetím osobám neposkytnout není tedy v rozporu se stanovami, dobrými mravy, se zákonem a ani jím nebyla založena povinnost k plnění, které je od počátku nemožné. Není důvod pro jeho neplatnost podle §580 odst. 1 ani §588 občanského zákoníku.

J.T. se tedy úmyslně zachoval v přímém rozporu se svým závazkem vůči ČHS a požadavkům smluvních partnerů ČHS. Nelze prokázat přímý úmysl svaz poškodit, nicméně jeho jednání bylo způsobilé zapříčinit vážnou újmu na dobrém jméně ČHS čemuž nasvědčují i negativní reakce akciové společnosti Seznam.cz na skutečnost, že obsah kontraktu je v rozporu s dohodou veřejně přístupný na internetu.

Součástí stanov, kde jsou vymezeny jak práva členů, tak jejich povinnosti, je v čl. V odst. 5 písm. a) stanoveno mimo jiné „dodržovat stanovy, vnitřní předpisy a rozhodnutí orgánů ČHS, chránit dobré jméno ČHS a dodržovat zásady spolupráce mezi členy ČHS…“. J.T. svým jednáním vědomě porušil toto ustanovení zveřejněním smlouvy mezi ČHS a akciovou společností Seznam.cz.

Odůvodnění výše trestu: V minulosti bylo zvykem udělovat nejmírnější možný disciplinární trest (veřejné napomenutí) pokud se jednalo o první disciplinární delikt dané osoby. DK se rozhodla v tomto případě udělit trest přísnější vzhledem k očividnosti a bezohlednosti provinění, kdy J.T. neváhal zavázat se k přesně formulované povinnosti už s úmyslem ji obratem naprosto porušit. Následně argumentoval dobrými mravy v situaci, kdy vědomě bez nátlaku podepsal listinu, kterou vydával za nemravnou.

Vyloučení z ČHS (v tomto případě podmínečné) je sice v hierarchii trestů teoreticky nejtvrdší sankce. Jiné sankce však svou povahou neodpovídaly druhu provinění (nebyla způsobena vyčíslitelná škoda ergo finanční pokuta nebyla na místě) nebo byly pro osobu J.T. neaplikovatelné (není činnost, kterou by šlo zastavit či omezit). Proto byla zvolena varianta podmínečného vyloučení. Vzhledem k okolnosti, že se jednalo o první delikt J.T. byla zkušební doba vyměřena na nejkratší možnou dobu, tedy 6 měsíců.

K bodu číslo 2)

Při disciplinárním řízení se nepodařilo prokázat, že by některý z výroků J.T. ve zmiňovaných článků na webu lezec.cz byl úmyslnou lží, sdělenou se záměrem poškodit ČHS, některého z jeho zaměstnanců nebo členů VV.

V tomto bodě nebyly žádnou ze stran navrženy ani provedeny žádné důkazy.

Martin Veselý zastupující v řízení VV k tomu uvedl, že bod byl myšlen především pro dokreslení celé situace. Neoznačil konkrétní lživé výroky, ale poukazoval, na celkové neopodstatněné negativní ladění textů, především článku „Chceš něco vědět o ČHS? Odprejskni!". Jako nepřiměřený a urážlivý vnímal už název, neodpovídající situaci, kdy byla smlouva poskytnuta k nahlédnutí po vzájemné výměně 3 emailů (každý odeslal 3) mezi sekretariátem a J.T. v horizontu kratším než jeden měsíc.

DK se usnesla, že disciplinární trest by bylo možné udělit, pokud by jednání odpovídalo skutkové podstatě a intenzitě pomluvy ve smyslu trestněprávním. Tak tomu v předloženém případě nebylo.

J.T. byl v tomto bodě shledán nevinným.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mají účastníci řízení právo se odvolat do 15ti dnů ode dne doručení rozhodnutí disciplinárního orgánu k odvolacímu orgánu, jímž je výkonný výbor ČHS.

Předseda disciplinární komise: Vladislav Rezek
Rozhodnutí vypracoval: Jakub Filip

Kuba Turek   [úpravy] 22:06 21.08.2018Tisk 

Reklama:


Související články:

Komentáře

     
...nové příspěvkyNový komentář 

 Kubo, buď rád...07:22:48 22.08.2018
...že v zemi, kde místopředseda svazu, který má v gesci, mimo jiné i výchovu mládeže, bezostyšně seká chyty a jiným způsobem ničí skály v oblasti jemu svěřené ke správě a není za tento morálně odporný skutek vyloučen z ČHS, nejsi žalován ze strany ČHS za poškození "dobrého" jména a odsouzen k finančnímu postihu nebo nemusíš proběhnout nahý uličkou hanby složenou ze všech členů ČHS jenž drží hubu a krok. Buď rád, Kubo, buď rád.
 Krocanodpovědět 
 Re: Kubo, buď rád...10:09:12 22.08.2018
Titulek "vyloučený!
text " podmínečné vyloučení z ČHS"
typický bulvární pisálek
odpovědět 
  Re: Kubo, buď rád...10:16:58 22.08.2018
Jsem vyloučený. Trest byl udělen podmínečně na půl roku. Co na tom vidíš za nejasnost?
Kuba Turekodpovědět 
   Re: Kubo, buď rád...10:50:21 22.08.2018
Vidím v tom nejasnost, že si to člověk spojí s podmínečným trestem odnětí svobody a řekne si: Sedím v báni. Podmínečně na půl roku. Což fyzicky vzato znamená, že v báni nesedíš, no a vzniká tak z toho (asi mylnej, když se proti tomu ohrazuješ?) dojem, že fyzicky vzato kartičku ČHS stále máš u sebe.
honzaodpovědět 
    Re: Kubo, buď rád...11:00:58 22.08.2018
Správní tvrzení by znělo například: "Dostal dva roky."
Kuba Turekodpovědět 
     Re: Kubo, buď rád...13:42:30 22.08.2018
Ano, "Dostal dva roky" je dobré. Titulek by v takovém případě asi mohl znít např. "dostal dva roky podmínku".
honzaodpovědět 
      Re: Kubo, buď rád...13:45:53 22.08.2018
Nemůžeš dostat dva roky podmínku. Můžeš dostat dva roky. A to s podmínkou, že když nic nadále neprovedeš, nebudeš si to muset odsedět. Tak je to i s mým vyloučením z ČHS.
Kuba Turekodpovědět 
       Re: Kubo, buď rád...14:01:34 22.08.2018
Jo, jo. Jakub Turek v roli mucednika... On je sakra rozdil mezi dvema lety natvrdo a dvema lety s podminkou. Kdyz nekdo s podminkou o sobe pise tak, aby to primarne vyznivalo tak, jakoze na tvrdo dostal dva roky, je to smesne a nehodne novinarske prace..
odpovědět 
        Re: Kubo, buď rád...14:11:26 22.08.2018
Máš to v první větě.
Kuba Turekodpovědět 
         Re: Kubo, buď rád...16:05:43 22.08.2018
No proste je to tendencni a moc dobre to vis :) Netendencne by to mohlo znit treba "Turek je podminecne vylouceny..." nebo "Turek byl vyloucen s podminkou na pul roku" atp.
Todpovědět 
          Re: Kubo, buď rád...16:26:19 22.08.2018
Zřejmě si pleteš titulek s perexem.
Kuba Turekodpovědět 
           Re: Kubo, buď rád...16:33:30 22.08.2018
Ne, titulek je tendencni. Perex je ok.
Todpovědět 
            Re: Kubo, buď rád...16:38:23 22.08.2018
Hele, Blesk, Aha apod. to taky takto delaji, ty titulky. Tak proc zrovna zde cekame neco vic?
odpovědět 
             Re: Kubo, buď rád...16:43:11 23.08.2018
myslíš Plesk a hAha?
odpovědět 
  Re: Kubo, buď rád...13:58:30 22.08.2018
Jo, ten titulek je ulet. Skoda, ze je pro nektere takovy problem nazyvat veci pravymi jmeny, ktere nepripousti mnohem skandalnejsi zaver...

Stacilo napsat "Kuba Turek je podminecne vylouceny z CHS".
odpovědět 
   Re: Kubo, buď rád...14:10:23 22.08.2018
Pokud tak editoři Lezce uznají za vhodné, samozřejmě mohou titulek kdykoliv změnit.
Kuba Turekodpovědět 
    Re: Kubo, buď rád...08:19:04 23.08.2018
OK. Titulek tvého článku Kubo tedy měním.
 Standaodpovědět 
     Re: Kubo, buď rád...11:29:30 23.08.2018
Měň co uznáš za vhodné, Ty jsi editor :-)
Kuba Turekodpovědět 

 Konecne07:47:29 22.08.2018
Konecne
Pozdrav zo Slovenskaodpovědět 
 Proč se do nás furt slováci serou ?!?09:15:05 22.08.2018
Nejlepší je, jak se ti slováci do nás furt serou!! Ať je to ve školách, politice, lezení... furt jen piskujou jak jim ubližujeme zatím co akorát zneužívají co tady dostanou. Ubožátka, řeště si vaše problémy doma.
Jo a Turku asi můžeš být rád, že na tebe ČHS někoho neposlal a nevyřešili to "po slovensku", jak se to dělá s novinářema co někam strkají nos kam nemají...
odpovědět 
  Re: Proč se do nás furt slováci serou ?!?09:20:32 22.08.2018
pretože:
- máme vás radi ( s výnimkou niektorých orgánov VKR, všakáno)
- zbavili sme sa Bureša a vy musíte trpieť
- prispievate 100 000 Kč na tatranské chaty, tak to musíme aspoň takto odmakať, kua
odpovědět 
   Re: Proč se do nás furt slováci serou ?!?09:07:42 24.08.2018
a už tam okrem Bureša máte aj kašpárka. Teda na polovičný úväzok Tibora Gašpara. kua, začnem vás ľutovať. Ešte vám tam pošleme nejakého policajného špičialistu na rudé trenky a už sa s nami prestanete rozprávať.
PKodpovědět 
    Re: Proč se do nás furt slováci serou ?!?09:52:25 24.08.2018
a když už nebudete vědět kudy kam, tak k nám pošlete kandidovat na prezidenta Mečiara - nasrat - už nikdy nevynesu na Rysy ani deko a navíc Vám tam vysklím dveře na hajzu!!!
odpovědět 
     Re: Proč se do nás furt Slováci serou ?!?14:10:49 28.08.2018
to sú ťažké vyhrážky ! Rozmysli si, čo píseš ! Hlavne s tým vysklením, to je horšie ako Ovczaczek. Už len Biľak je horší. My máme v Prahe Trojského koňa, teda 100 000 Slovákov. Ani ste im pozývací list nemuseli písať. Šiltovkami dobyjú Hrad a budete mať sviatok. Nalejeme naftu do našich dvoch MIGov, na pltiach ich vytlačíme na Moravu (rieku), potom na Lysou horu a odtiaľ zaútočíme. Kua, už stačí.
PKodpovědět 
      Re: Proč se do nás furt Slováci serou ?!?14:39:30 29.08.2018
nasadíme pandury! Jestli použijete fabii, bude to unfair https://bit.ly/2PMWOGY
Papoušodpovědět 
       Re: Proč se do nás furt Slováci serou ?!?14:46:55 29.08.2018
V případě nasazení Fabií v evropsko-asijském konfliktu odpoví ČR nasazením Škody Henlein https://1url.cz/WMK2L
K.odpovědět 
        Re: Proč se do nás furt Slováci serou ?!?15:19:36 29.08.2018
Horní Uhry jsou už v Asii?
Papoušodpovědět 
       Re: Proč se do nás furt Slováci serou ?!?18:10:05 29.08.2018
Papouši, už šetřím na ty dva tisíce korun pokuty . Třeste se !
PKodpovědět 
     Re: Proč se do nás furt slováci serou ?!?07:31:22 30.08.2018
Po nedávnej perle s blbounem nejapným si myslím, že na Hrade ste teraz "sebestační" až moc. Netreba nič robiť, iba si s vami tíško štrngnúť ( v horšom prípade s lahváčema) a čakať na lepšie časy.
Táto viróza je stará 5 rokov
http:// www.motolkomix.cz/ komix/232
PKodpovědět 
 Re: Konecne09:21:29 22.08.2018
polovičatosť neznášam, kámo
odpovědět 

 Chs uz dlouho neni demokratickou stranou07:57:53 22.08.2018
VV kopiruje soucasnou vladu " odborniku" v cele s estebakem.
odpovědět 

 aneb potrefená husa ČHS je usvědčena08:15:31 22.08.2018
smutné, nemám slov...
žblabodpovědět 

 pěkné počtení09:21:01 22.08.2018
čili krásná právničina pozitivistická. beru to z té lepší stránky, napříště to vytváří nějaký ten mustr jak by to mělo vypadat po formální stránce. v tomto smyslu jasný pokrok, těším se, jak bude příště vyargumentován nějaký další ten sekálista, maglajzník a tak dále.
hm, Kubo, neměls to podepisovat a pak ručně doslova přepisovat. ty dobré mravy, to je tenký led. měls to ve dvou odstavcích shrnout tak, že je to nepřekvapivá obyčejná standardní smlouva kterých má seznam.cz nepochybně tucty a cena (či spíš plnění a plnění)je naprosto obvyklá, a tajnou doložku o nějakých vilách na Hanspaulce, jachtách v karibiku a opulentních večírcích s povolnými zpěvandulemí a kocoukry pro činovníky a činovnice čhs není důvod předpokládat.
ovšem furt nechápu, proč s tím ti kluci (a holky) pitomí dělali takové štráchy. mohli si ten odstavec o tom obyčejné, a standardním obchodě sesmolit a vystavit sami. za čož bych byl propříště mimořádně vděčen.
Lukas B.odpovědět 
 Re: pěkné počtení09:50:09 22.08.2018
Tady máš všech 15 trestů za minulých 15 let včetně zdůvodnění, které udělila Disciplinární komise ČHS: https://bit.ly/2MKJlRo
Kuba Turekodpovědět 
  Re: pěkné počtení10:23:13 22.08.2018
Pěkné zhodnocení, sou to čur´*ˇcci teda pardon šulínci (Pozn. šulínek není sprosté slovo, je to výraz používaný v petangue, pro tu malou kuličku :-)
odpovědět 
   Re: pěkné počtení22:44:56 03.09.2018
Myslím ze je to košonek. Šulinek je to s čím si po večerech pod peřinou hraješ :)
odpovědět 
 Re: pěkné počtení10:56:13 22.08.2018
"tajnou doložku o nějakých vilách na Hanspaulce, jachtách v karibiku a opulentních večírcích s povolnými zpěvandulemí a kocoukry pro činovníky a činovnice čhs není důvod předpokládat."

Není to spíše naopak? Teda, že byly obavy o to, aby se obsah tvořený členskou základnou ČHS - u kterého dříve ČHS argumentoval tím, že musíme zamezit aby se jakkoliv dostal do rukou třetí strany - nedal třetí straně nevýhodně či aby to nepoškodilo hlavně lidi, kteří do databáze vkládali informace?

Tedy tak tuto kauzu chápu od začátku já. Databázi plní členové za Strnada. Za něj vzniklo většina toho co máme nebo alespoň základ bez kterého bychom teď neměli nic. ČHS chce mít databázi pod svou kontrolou a lituje, že to předtím neuměla ošéfovat smlouvami a moc se o to nezajímala. Pro veřejnost argumentuje tím, že to dělá hlavně kvůli nim, protože chce zamezit, aby byla data poskytnutá třetí straně. Při tom všem není moc jasné, komu patří obsah a pod jakou licencí uživatelé data do databáze vkládají, tj. jak s daty od uživatelů může vlastník / provozovatel databáze nakládat. Po různém přetahování se dozvíme, že ČHS udělal to, před čím před tím tak vehementně varoval. Poskytl data třetí straně. To celé (tj. podmínky a zdůvodnění otočení svého názoru) bylo podáno značně laxně. A tak se nabízela otázka za jakých podmínek tedy ČHS ten obsah, který tam cpali členové, předává dál. Minimálně pro lidi, kteří databázi plní je férové tuto informaci sdělit.

Btw. smlouva je to běžná a není tak těžké si na webu dohledat smlouvy seznamu (např. se státními subjekty) pro porovnání. Myslím, že se zveřejněním smlouvy by seznam neměl problém, kdyby o tom bylo dopředu jednáno, protože s některými subjekty jsou podobné smlouvy veřejné. Nemohu se zbavit subjektivního dojmu, že argumentace "seznam to tak nechtěl" je ČHS zneužívána, protože to neuvádění a strohé poskytování informací vedení zbytku ČHS zapadá do zažité strategie a zvyk je železná košile...
odpovědět 

 Dvojí metr09:57:51 22.08.2018
Člověk, který se provinil nejhrubším zrnem, byl napomenut. Ničil skály, v masivním rozsahu, pro uspokojení svého ega. Nastavoval nebezpečný trend široké lezecké veřejnosti. Horší prohřešek, než nenávratně likvidovat přírodu, horolezec ve svém sportu těžko může spáchati. Bylo to velmi nesportovní chování. Svými skutky, vzhledem ke své funkci hrubě poškodil jméno ČHS, a mohl tak odradit spoustu potenciálních partnerů ČHS od další spolupráce. Vzhledem k jasnému a tvrdému trestu JTho, žádám pro příště stejný metr! Jde pouze o úhel pohledu, který z těchto dvou skutků poškodil jméno ČHS více...
Čertodpovědět 
 Re: Dvojí metr12:01:23 22.08.2018
naprosto souhlasím
T.odpovědět 

 Martin Veselý a osočování ze lži ...10:35:33 22.08.2018
Martin Veselý by si měl do budoucna, než začne někoho obviňovat ze lži, sednout, pohledat pro svá tvrzení důkazy a případně svá silná tvrzení revidovat. Aby pak nedocházelo k velkohubým výrokům jak někdo úmyslně lže a pří konkrétním jednání se staženým ocasem pak neuvést jediný důkaz té lži...

Posílá to totiž dost jasný vzkaz co si myslet o dalších kauzách, kde "vedení ČHS" tvrdí, že někdo úmyslně lže.

V textu je také argumentace, že smlouva nebyla zveřejněna kvůli tomu, že to tak chtěl seznam. Není jasné, zda vůbec ČHS ve směru otevřenosti smlouvy podniklo nějaké jednání. Snažilo se o to? Nebo to bylo ve stylu?: "My si od vás ty data teda vezmene a dáme je do svých map, ale za tuto velkou oběť nám musíte slíbit, že nezvěřejníte smlouvu (stejnak vám to tak taky vyhovuje, ;-) )"
odpovědět 
 Re: Martin Veselý a osočování ze lži ...10:55:48 22.08.2018
když tedy dyšputýrujeme o smlouvě a případné tajné doložce a cui bono, tak se outsiderovi velmi nadějeplně jeví spekulace o tom, že jednou z protiplnění od seznamu je závazek neprovázání se s konkurencí, tedy SO a její aplikací pro matlací telefony. což bych považoval od čhs za tak mimořádně taktické a bystré, že to snad ani nemůže být pravda.
Lukas B.odpovědět 
  Re: Martin Veselý a osočování ze lži ...11:04:11 22.08.2018
O ničem nedyšputýruju. Pouze se ptám, zda se vůbec někdo snažil při vyjednávání o to, aby mohla být smlouva zpřístupněna všem členům nebo aslepoň lidem co sypou data do databáze. A než tajná položka "v čí prospěch" mě spíš zajímá nakolik diletantsky či submisivně ČHS uzavírá smlouvy s dalšími stranami a nakolik se snaží myslet na své členy (ještě když po nich něco chce) tak aby spolek sdružující lezce mohl být pořád spolkem sdružujícím lezce.
odpovědět 
   Re: Martin Veselý a osočování ze lži ...12:39:04 22.08.2018
to je jednoduché, když tě něco zajímá na ČHS, zeptej se oficiálně z pozice člena (nemlich jako KT)čhs a ne tady na žvanírně. jo, bacha, budeš se muset podepsat...
lukas B.odpovědět 
    Re: Martin Veselý a osočování ze lži ...13:29:36 22.08.2018
Ano, tato cesta se uz mnohokrat opravdu prokazala jako velmi pruchodna! Dekuji za hodnotnou radu. Ktera tak trochu rika, ze jakakoliv diskuze zde (teda i tva literarni tvorba) je uplne zbytecna.
odpovědět 
     Re: Martin Veselý a osočování ze lži ...13:38:37 22.08.2018
Cesta se ukázala průchodná. Sice poněkud nepohodlná, ale průchodná. Beze mne bys nevěděl, co si ve Tvém jménu domluvili Honza Bloudek a spol. s Ivo Lukačovičem.
Kuba Turekodpovědět 

 a věcně, čili co mi tam chybí10:36:58 22.08.2018
a to je především zhodnocení a zohlednění kontextu rozjitřeného rozchodu se skalními oblastmi, kdy ČHS projevilo (samozřejmě za podpory protistrany) obdivuhodnou schopnost se nedohodnout a patlat se ve sračkách, a následné mlhavé obviňování z té či oné strany, zmiňmě například roztomilou fakeňů jako že SO se snaží prodat databázi "za miliony" hasičům. zveřejnění abstraktu smlouvy pak lze vnímat jako krok zcela v zájmu čhs, jakkoli to vedení čhs (stále ještě?)nepochopilo.
Lukas B.odpovědět 
 Re: a věcně, čili co mi tam chybí11:09:27 22.08.2018
Tak zohlednění těchhle věcí může být meritem případného Kubova odvolání. Myslím že DK je v tomto ohledu v nezáviděníhodné pozici, páč na jednu stranu by si měla zachovávat nestrannost a na druhou stranu si nemůže srát do vlastního hnízda. Ještě mám dojem, že když si horolezci vyřizujou nějaký spory na úrovni ČHS, tak by k tomu mohli volit nějakej lidskej jazyk a nějakou lidskou argumentaci a né si hrát na velký pozitivní právníky, ale na druhou stranu uznávám, že jak se do lesa zavolalo, tak se z lesa ozvalo, takže celkově asi dobrý.
honzaodpovědět 
  Re: a věcně, čili co mi tam chybí11:24:09 22.08.2018
Odvolání jsme se vzdal já i Martin.
Kuba Turekodpovědět 

 tak přece11:25:58 22.08.2018
tak přece nám tvrdí muziku bafuňáři...omlouvám se, ani ten text nečtu celý, znám podobné lpění na funkcích z jednoho spolku a směju se  vždy, když se typicky projeví...bohužel postihuje to tam i mladé, KSČ spolkováním nekované. Z řadového člena, člena v nejvyšším orgánu buď členem neregistrovaným s právem poradního hlasu:-).Když nebudou tvé názory chtít slyšet, že nejsi členem, můžeš se tam aspoň smát:-D Za neregistrovaného člena spolku je považován každý člen spolku, který se předepsaným způsobem nezaregistruje do příslušných registrů spolku, ale vznik svého členství ve spolku je schopen doložit např. platným a řádně vystaveným potvrzením o úhradě členského příspěvku ve prospěch spolku, držením řádně vystavené a platné členské karty atp.:-DD
odpovědět 

 ostuda ČHS12:02:48 22.08.2018
Fakt trapné, trapné, trapné kroky vedení ČHS a stejně i koketování Jakuba.
člen ČHSodpovědět 
 Re: ostuda ČHS12:45:36 22.08.2018
Bacha na cizí termity, člene ČHS. Jsou zlí, oškliví, podrážejí nohy neznalým a dělají z lidí hlupáky.
Kuba Turekodpovědět 
  Re: ostuda ČHS13:30:56 22.08.2018
Ber to vazne, Jakub totiz vi o cem mluvi:

"J.T. po celou dobu řízení, v písemných projevech a proběhlém ústním jednání, naprosto náhodně používá výrazy: paragraf, článek a odstavec. V odůvodnění bylo k jeho argumentaci připojeno terminologicky správné označení"
odpovědět 
   Re: ostuda ČHS13:43:55 22.08.2018
To je jenom takový blábol, který komisaři přifařili ke svému rozhodnutí, aniž bych měl možnost se bránit. O ničem takovém nepadlo během jednání Disciplinární komise ani slovo. A to jsem předem přinutil VV ČHS k sepsání argumentů písemně, abychom se vyhnuli právě takovým okamžitým nápadům.

Tady je úplný audiozáznam z jednání, pokud Tě zajímá, jak to přesně bylo: https://youtu.be/qaE2b55P5Qo
Kuba Turekodpovědět 
    Re: ostuda ČHS13:55:48 22.08.2018
No jiste. Vse co poukazuje na tve divne vyplody je jen pouhy blabol. Evidentne ale je ten blabol psany nekym, kdo pravu rozumi mnohem vice nez ty. Obrazek si kazdy udela (resp. z tveho pouzivani vselijakych terminu a zachazeni s informace uz asi davno udelal) sam, i z toho zaznamu ktery posilas.
odpovědět 
     Re: ostuda ČHS14:23:28 22.08.2018
Na každém jednání, kde se řeší nějaké tresty (disciplinárka, soud apod.) má nařčený právo se vyjádřit ke všemu, co je mu kladeno za vinu. O této věci se nemluvilo, a tedy jsem neměl možnost se k ní vyjádřit a tedy to Disciplinární komise ani neměla vytahovat.

Nechtěl jsem tady zabíhat do právě takových procesních blbostí, ale nešť. Jestli se během jednání někdo oháněl špatnými paragrafy, tak to byl Honza Bloudek zastoupený Martinem Veselým. Tohle jsme si vyjasňovali e-mailem předem:

Martin Veselý píše:

Tímto pan Jakub Turek naplnil jednání podle Hlavy I paragraf 1, písm.a) v celém rozsahu a písm.c) v části "nekázeň, bezohlednost a lehkomyslnost jednotlivce" Disciplinárního řádu ČHS v platném znění.

Kuba Turek na to reaguje:

K nesmyslné argumentaci Disciplinárním řádem ČHS, kterou použil Martin Veselý, bych dodal jen, že citovaná Hlava I, paragraf 1 nemá žádná samostatná písmena. Jde tedy evidentně o jeho omyl už ve formálním obvinění.
Kuba Turekodpovědět 

 A co jsi čekal Kubo?14:26:40 22.08.2018
Na jednu stranu musím uznat, že ne všechno v ČHS je úplně v pořádku. Na druhou stranu musím říci, že tvé kverulantství celou dobu směřovalo k tomu, aby ses stal mučedníkem. Takže už jseš a užij si to a taky se už nevracej!!! Hrej si na svých "Hory doly" a nevotravuj.
Drobek
Jan Krchodpovědět 
 Re: A co jsi čekal Kubo?14:43:27 22.08.2018
Dobro požalovať v novoje vremjá továrišč! A tak to ma byt, soudruzi!
Kuba Turekodpovědět 
  Re: A co jsi čekal Kubo?15:26:04 22.08.2018
Být tebou, byl bych za výsledek vděčný. Konečně se s ČHS nemusíš zaobírat a budeš mít pokoj. Ať si dělají, co je napadne. A navíc nemusíš platit drahé příspěvky. Nebo snad ne?
PeSodpovědět 
   Re: A co jsi čekal Kubo?15:34:02 22.08.2018
Myslim, ze timhle to urcite nekonci. Turek ma urcite nejakej plan na dalsi postup. Takze vydrzme, jeste bude zabava
odpovědět 
    Re: A co jsi čekal Kubo?15:38:22 22.08.2018
No jasně. Teď v tom jedou přinejmenším Petr Jandík, Jirka Sika, Standa Holec, Božena Valentová a Honza Bloudek. Lituji kluky z Disciplinární komise, až se tím hnojem budou muset probírat.
Kuba Turekodpovědět 
     Re: A co jsi čekal Kubo?21:01:10 22.08.2018
Lojzu Kubíka a Bédu Kubíka a Čendu Kubíka a Edu Kubíka a Frantu Kubíka a Honzu Kubíka a Ferdinanda Kubíka.
A Jardu Kubíka a Karla Kubíka a Láďu Kubíka a Vencu Kubíka a doktora Oldu Kubíka a Rudlu Kubíka a Vendelína Kubíka
slovy klasika..odpovědět 
   Re: A co jsi čekal Kubo?15:34:52 22.08.2018
To mi říká moje žena, která neplatí členské příspěvky už hodně dlouho, taky.
Kuba Turekodpovědět 
    Re: A co jsi čekal Kubo?16:26:31 22.08.2018
Kubo, můžeš být rád, v ČHS se vždycky kradlo. Pardon, odkláněly peníze na VVlibější činnosti. Sám z vlastní zkušenosti mohu říci, že se ti uleví. Vědět, že dotuješ někomu výlety kamarádů, půjčky, rodinu, atp., místo příspěvku na lezení, je na hovno...
pepaodpovědět 
     Re: A co jsi čekal Kubo?19:00:12 22.08.2018
Nesmysly. VV máme proto, aby hlídal hospodárné a účelné vydávání peněz podle Valnou Hromadou schváleného rozpočtu, takže on je ten, kdo hlídá komise, aby hospodařily podle schválených cílů a zásad. Jakékoliv vybočení musí komise dost zdůvodňovat. Takže správné vydávání společných peněz je právě to, které je VV libé.
odpovědět 
  Re: A co jsi čekal Kubo?20:10:14 22.08.2018
Bez ohledu na dění ve svazu, v předsednictvu a komisích je nutné říct, že ty jako člověk na tom nejsi nijak dobře, troufám si říct sračka. Pokud něco slíbím a jestě to podepíšu tak držim hubu.
Lubošodpovědět 
   Re: A co jsi čekal Kubo?21:20:05 22.08.2018
Troufáš si tedy dost, jen co je pravda. Já bych si něco takového netroufl už z toho důvodu, že obvykle lidem nenadávám.
Kuba Turekodpovědět 
 ... a pak že nerostou ...09:07:24 23.08.2018
Přeloženo do češtiny: ČHS sice nedělá věci správně ale špínu budeme házet na ty co to na sebe vezmou a ozvou se...
vytočenejodpovědět 
  Re: ... a pak že nerostou ...10:52:28 23.08.2018
ČHS dělá vše naprosto správně a zároveň náš anděl, spasitel, ochránce Jakub Turek, bez kterého bychom nic neměli a jen skomírali v koutě, dělá vše ještě správněji. Navíc mu není cizí funkční čtení. A to jen tak něco není, to hodně znamená! Je to naděje, je to světlice mysli a poznání, která svým působením ozařuje všechny ostatní - ty hloupé choré mysli, často dokonce bez špetky mediální gramotnosti. Poklekněme, amen!
Všehomírodpovědět 

 A není to málo, Antone Pavloviči?18:28:20 22.08.2018
To je málo nějaké vyloučení. Za starých dobrých časů by tě povozili na hnojové káře, před sídlem ČHS by ti dřeli pruhy kůže ze zad, před domem Bloudka trhali rožhavenými klěštěmi maso z tvé vypracované hrudi. A nakonec by ti na rynku vytáhly jazyk týlem a následně upálili na pomalém ohni.
Hubabubaodpovědět 

 turek20:54:57 22.08.2018
Par poznamek:

[1] Pisemne se zavazal, ze obsah smlouvy nezverejni a potom jej zverejnil. Holt charakter a musi byt radost s takovym clovekem spolupracovat.

[2] Nadpis clanku je typicka Turkovina. Citim podstatny rozdil mezi "Kuba Turek je vyloučený z ČHS" a "Kuba Turek podmínečně vyloučen z ČHS", ale Turek to holt musel napsat tak, jak to napsal.

[3] Ze je Turek to, co je, se vi uz minimalne 15 let, spis 20. I kdyz bych rekl, ze po odsouzeni za "kradez zarovky" trochu ubral. Me osobne kdysi nakrklo, jak se u soudu kroutil, ze vubec netusi, kde se na jeho serveru vzal pomlouvacny clanek na nejakou firmu (diky kteremu ta firma mozna nevyhrala zakazku na bundy pro horskou sluzbu), a jak se jednou pustil do jednoho wikipedisty, ktery tenkrat tusim predvedl, jak Turek lze.

[4] Proc to je vubec na Lezci a ne na jeho Jamachkopcich? Nemusel bych se rozcilovat. Jsem myslel, ze na Lezci se ohledne CHS hadaji pouze preklizkari.
jx nullodpovědět 
 Re: turek21:27:31 22.08.2018
1] Bez podpisu bych smlouvu nedostal. Tak jsem zvolil menší zlo. Hned jak jsem si ji opsal, tak jsem Honzovi Bloudkovi na místě řekl, že to samozřejmě na Lezci zveřejním.

[2] Věc citu a rozumu. Věc titulku a perexu. Věc mediální gramotnosti.

[3] Netahej sem do diskuse prosím nebožtíky, kteří se už nemohou bránit. Hlavní svědek u soudu byl Adolf Klepš, kterého loni kleplo na Sněžce.

[4] Protože HD s tím nemají nic společného. Nejbližší web k ČHS, kde může člen něco uveřejnit, je hlavní mediální partner Lezec.cz
Kuba Turekodpovědět 
  Re: turek22:16:34 22.08.2018
To mas pravdu Kubo, ze [2] je bod (lezecke) medialni gramotnosti. Fakt je potreba vedet, ze se v tomhle ohledu chovas jak kokot, a neckat nic jineho.
Geoodpovědět 
   Re: turek22:55:30 22.08.2018
Co bys ode mne čekal jiného? Kokotem jsem a kokotem zůstanu. Právě proto jsi si mohl přečíst smlouvu, kterou by Ti jinak Honza Bloudek a spol. nadále tajili.
Kuba Turekodpovědět 
    Re: turek23:50:33 22.08.2018
S tou druhou uprimnou vetou naprosty souhlas.
odpovědět 
     Re: turek23:03:15 31.08.2018
Mně je zase nějaká smlouva úplně bečka. Takových smluv na světě je a když KT argumentuje tím, že si ji mohu jen díky jemu přečíst, tak má vědět, že jsem ho o to přečtení neprosil a ať si mne nebere do huby. Na HD jsou jistě všichni čtenáři nedočkaví, na co ten náš malý Julda Fučík zase příjde, ale mne tím akorát irituje.
odpovědět 
  Re: turek23:15:34 22.08.2018
[2] jo, medialni gramotnost ti holt ve velkém chybí... Fajn, ze si to uvedomujes. Se zbytkem take souhlas s JX.
odpovědět 
   Re: turek23:23:22 22.08.2018
A další hlod bez jména.
Kuba Turekodpovědět 
    Karol Polák 07:03:37 23.08.2018
Berlín, 1973:
„Manfred Kokot víťazí suverénnym spôsobom a vážení športoví diváci, pozor! Máme tu nový halový svetový rekord! Úžasné... a kde sú naši kokoti, no kde sú? Hlboko v poli porazených...“
PKodpovědět 
  Re: turek00:27:54 23.08.2018
Ad [4] Nesmysl. členství v ČHS s publikováním na lezci nijak nesouvisí. Mediální partnerství s ČHS spočívá jen ve vzájemné výměně reklamy
odpovědět 
   Re: turek00:54:20 23.08.2018
Funkční čtení je Ti cizí, milý anonyme?
Kuba Turekodpovědět 
    Re: turek10:10:40 23.08.2018
Uz zase ta o tom funkcnim cteni :-D.

Mimochodem, pouc nas, jaka je tva definice "funkcniho cteni"? Prosim o odkaz.
rudodpovědět 
     Re: turek11:32:11 23.08.2018
A jsme u toho zase. Viz základní škola. Když se tam nenaučíš chápat přečtěné, ale domýšlíš si do textu, co tam není napsané, tak je to blbé.
Kuba Turekodpovědět 
      Re: turek11:42:29 23.08.2018
Odkaz na tu definici, prosim.
odpovědět 
      Re: turek11:43:55 23.08.2018
A toto je teda vec, kterou provadis masivne. Viz treba tve oznacovani vsech s jinych nazorem nez mas ty za jen jednoho cloveka...
odpovědět 
       Re: turek12:47:37 23.08.2018
Čau anonyme! Už jsme se dlouho neviděli!
Kuba Turekodpovědět 
        Re: turek14:11:39 23.08.2018
Funkční čtení je Ti cizí, milý Turku?
odpovědět 
   Re: turek08:39:33 23.08.2018
Ano, je to tak. Mediální partnerství se týká výměnné reklamy a v obsahu není kvůli tomu Lezec na ČHS jakkoli závislý. Lezec je otevřená platforma k prezentaci informací a výměně názorů všem, ČHS i jiným, třeba Kubovi Turkovi. Díky za zájem!
 Standaodpovědět 
    Re: turek21:28:55 06.09.2018
Eh..., Stando nech těch naučených frází o "nezávislosti" Lezce. Už někdy před 10 ti lety jste od Svazu dostávali nemalé částky....
strejdaodpovědět 
     Re: turek21:45:00 06.09.2018
Nesmysl. Nedostávali.
 Standaodpovědět 

 Zbývá jen spekulovat, 08:49:04 23.08.2018
jakým způsobem a jak brzy Kuba Turek tuto šanci promění...
Karel Kocourekodpovědět 
 Re: Zbývá jen spekulovat, 09:09:48 23.08.2018
nikdo nic nepromění, blb si obhájí svou pravdu a jede se dál podle vzoru hrad...
věštkyněodpovědět 
 Re: Zbývá jen spekulovat, 11:34:01 23.08.2018
Jakou šanci? V co proměním?
Kuba Turekodpovědět 
  Re: Zbývá jen spekulovat, 16:16:39 23.08.2018
Šanci být vyloučen zcela a ne jen podmínečně.
Karel Kocourekodpovědět 
   Re: Zbývá jen spekulovat, 16:39:13 23.08.2018
:-D. Dle jeho původního titulky o tom vlastně sní, zní to více skandálně.
odpovědět 
   Re: Zbývá jen spekulovat, 19:42:18 23.08.2018
Kdybych chtěl být opravdu vyloučen z ČHS, tak nebudu rozsekávat skály, nebudu okrádat své spolulezce, nebudu mágovat na písku, ale normálně požádám o další smlouvu, na kterou mám nárok :-) Takže uvidíme.
Kuba Turekodpovědět 

 IDNES....na lezci18:14:41 23.08.2018
Detektivka - Epilog,
jak v posledních letech čteme zavádějící titulky z per žurnalistů Andreje Babiše, kteří buď zlehčují událost a nebo ji "obratně" mění k obrazu svému.A Kuba nezklamal, kdyby existoval podmíněný rozsudek smrti, tak si p.Turek už tady vystaví "v titulku PARTE".(Změnil to pod nátlakem....)
Jako normální občan,člověk, když někomu řeknu do očí, že to neudělám, tím se zavazují, že dodržím slib, slovo.A když už předem vím, že to chci porušit a nedodržet, tak se může jednat o trestný čin a poškození druhé osoby.
V případě zneužití dat, prozrazení smlouvy a pod v případě dokázáni viny."padají"tvrdé peněžité tresty a podmínky.
P.Turek lhal, nesplnil v "co" se ústně zavázal, smlouvu si opsal (pak možná oznámil, že to stejně zvěřejní)....a za pár měsíců má p.Turek v rukávo ESO a na lezci zvěřejí ručně psaný opis zde na lezci.A jak dopadlo, p.Turek se proti podmíněnému trestu vyloučení z ČHD neodvolá a tímto byla vina prokázána a obě strany spor uzavřely.END
Brendyodpovědět 
 Re: IDNES....na lezci19:37:58 23.08.2018
Dovolím si upřesnění:

Změnil to pod nátlakem....

* Změnil to editor Standa Holec a ne já. Navíc žádný nátlak jsem necítil (když tedy pominu obvyklé anonymní kecy a pár sprosťáren od chudých duchem).

A když už předem vím, že to chci porušit a nedodržet, tak se může jednat o trestný čin a poškození druhé osoby.

* O jaký trestný čin se podle Tebe jedná, jakou osobu jsem poškodil a v čem přesně ono poškození spočívá?

V případě zneužití dat, prozrazení smlouvy a pod v případě dokázáni viny."padají"tvrdé peněžité tresty a podmínky.

* Vina u soudu by byla v tomto případě nejspíš nějaká finanční újma. Myslím, že ji těžko můžeš prokázat, když žádná není. Naopak by u soudu nejspíš zvítězila moje představa, že zveřejněním smlouvy (samozřejmě ještě lépe všech smluv) se ČHS stalo důvěryhodnější organizací a může si říkat od donátorů o více peněz.

* A propos: Zřejmě trošku plaveš v trestním a civilním právu, ale neodpustíš si jimi argumentovat.

P.Turek lhal, nesplnil v "co" se ústně zavázal, smlouvu si opsal (pak možná oznámil, že to stejně zvěřejní)....

* Myslím, že jsem to tady na Lezci již několikrát vysvětloval. Bez onoho podpisu mi Honza Bloudek nechtěl onu smlouvu ani ukázat. Tak jsem se musel rozhodnout, zda udělám správnou věc (zkopíruju ji a uveřejním) s tím, že holt budu muset Bloudkovu prasárnu spolknout a pak se na ni vykašlat, nebo ji neudělám vůbec (pokloním se velkému vezírovi, poděkuji za péči, kterou má o mě jako svého člena, abych se náhodou nedozvěděl něco, co by mi mohlo uškodit, a odejdu středem). Rozhodl jsem se pro to první. Od té chvíle bylo jasné, že přesně na tomhle si Bloudek smlsne.

zvěřejí ručně psaný opis zde na lezci.

* Bohužel Honza Bloudek z rukou nevydá normální kopii rovnou z počítače, a ani nedovolí smlouvu nakopírovat na kopírce, a dokonce ani ji nafotit mobilem. Tak sis ji holt musel přečíst přepsanou mými klikyháky. Socialismus se vrátil jednotně ve formě i obsahu jednání ČHS.
Kuba Turekodpovědět 
  Re: IDNES....na lezci19:45:05 23.08.2018
Jak praví jedno staré pořekadlo.... mlčeti zlato,...a taky lhát se nesmí,....1000x opakavovaná lež se stává pravdou...vyberte si....vše sedí.
odpovědět 
   Re: IDNES....na lezci22:14:28 23.08.2018
Takže stejné lži o mých lžích jako Martin Veselý?
Kuba Turekodpovědět 
  Re: IDNES....na lezci22:16:58 23.08.2018
Ne, uz ne... Mas fakt seriozni problem. Snaha dobra, realizace silena, doprovodne keci a sikana vsech okolo s jinym nazorem hnusna. Nestacilo by to ho_y doly? Tam to publikum ma, vetsinou asi souhlasne, tak bys nemusel travit cas tim, ze budes presvedcene a povysenecky vsechny ostatni poucovat o vecech o kterych sam vis totalni hovno.
odpovědět 
   Re: IDNES....na lezci23:00:52 23.08.2018
Další kydy přihlouplého anonyma...

Možná by sis mohl všimnout, že nikoho povýšenecky nepoučuji. Pouze se ozvu, když někdo rovnou lže jako místopředseda ČHS Martin Veselý, nebo se obyčejně mýlí.
Kuba Turekodpovědět 
    Re: IDNES....na lezci23:29:55 23.08.2018
Ufff... Jiste, vsichni mimo tebe jsou prihloupli. Fakt ti to dela dobre?
odpovědět 
     Re: IDNES....na lezci00:48:10 24.08.2018
Všichni rozhodně ne, milý anonyme. Jenom pár.
Kuba Turekodpovědět 

 Ty vole18:16:53 23.08.2018
Ty vole to je teda jízda. Bych se z toho posral. Jeden exhibicionista a tolik keců.
odpovědět 
 Re: Ty vole19:19:04 23.08.2018
Potěšilo mě, že Tě to také zajímá a že jsi také nasedl na onoho draka.
Kuba Turekodpovědět 
  Nebohý se nemůže již bránit03:20:08 24.08.2018
KKK Turek jakoby Imprimátor vrací úder:

Re: turek 21:27:31 22.08.2018
........
........
[3] Netahej sem do diskuse prosím nebožtíky, kteří se už nemohou bránit. Hlavní svědek u soudu byl Adolf Klepš, kterého loni kleplo na Sněžce.- ADOLFa KLEPŠe LONI KLEPLO -

Dejte diskutující pozor - s KKK Turkem nelze diskutovat nutno podkuřovat, jinak jakoby neodpouští.

TtrnitiTurka
Trniti Turkaodpovědět 
   Re: Nebohý se nemůže již bránit09:35:10 24.08.2018
??? Pokud se Ti nezdá, že bývalého šéfa krkonošské Horské služby kleplo na Sněžce, tak jinak:

Adolf Klepš, náčelník krkonošské Horské služby zkolaboval na Sněžce 1. října. První pomoc mu poskytl bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger a poté ho odvezl vrtulník do nemocnice v Hradci Králové, kde zemřel 10. října 2017. Příčinou kolapsu byl infarkt.

Adolf Klepš byl sympatizant TOP 09 a spolu s Hegerem, dalšími členy této pravicové strany a také rodinou šel předvolební výstup na nejvyšší českou horu vysokou 1603 metrů.

Po srdečním kolapsu se do oživování pustil lékař Leoš Heger téměř ihned. Záchranářský vrtulník přiletěl za čtvrt hodiny, převzal pacienta do přístrojové péče, a přesto trvalo obnovení základních životních funkcí pacienta dalších několik desítek minut.
Kuba Turekodpovědět 
    Re: Nebohý se nemůže již bránit11:40:23 24.08.2018
P.Turku Vy jste pěkná sviňa...takto se obhajovat, že Vám není "stydno".Jestli jste nespokojen, tak jste se měl odvolat a klidně se soudit o "svoji"pravdu.Jinak to jsou už od Vás je keci...
odpovědět 
     Re: Nebohý se nemůže již bránit12:17:39 24.08.2018
Je skoda, ze Jakub Turek neveri svemu serveru a sve clanky a jeho pusobeni v diskuzi dava na dalsi servery jako lezec.cz.
odpovědět 
      Re: Nebohý se nemůže již bránit12:55:15 24.08.2018
On žije v bublině KT a tu ne a ne opustit. V podstatě se vůbec nelyší od komunisty a stebáka Andreje Babiše ten má taky pořád pravdu a ostaní okolo něho mu jen ubližují.A když příjde na argumenty, tak začne plácat podobně jako KT.
odpovědět 
      Re: Nebohý se nemůže již bránit13:13:48 24.08.2018
Milý anonyme, četl jsi článek a diskusi?
Kuba Turekodpovědět 
     Re: Nebohý se nemůže již bránit13:12:48 24.08.2018
Milý anonyme, já se neobhajuji. Soud už proběhl dávno a dal mi za pravdu i podle výslechu hlavního svědka Adolfa Klepše. Jenom prosím, aby diskutér jeho jméno a svědectví nezpochybňoval, když už je Adolf Klepš pochovaný. Je na tom něco nepochopitelného, abychom ctili památku zesnulých a nepoužívali je k nactiutrhání živých?
Kuba Turekodpovědět 
      Re: Nebohý se nemůže již bránit19:42:18 24.08.2018
Bacha Kubo...ať si to neposereš, ještě více... podmínka je podmínka ..to bys nedal...nebo jo...
odpovědět 
       Re: Nebohý se nemůže již bránit20:54:29 24.08.2018
Co má společného ČHS se hřbitovem ve Vrchlabí?
Kuba Turekodpovědět 

 ...14:16:21 24.08.2018
Jako něco slíbit a pak to nedodržet je docela kurvárna. Na druhou stranu jsem asi starej a blbej ... asi mě za totáče zkazili:-) ... a holt je tu něco jako ten profláklý vyšší princip mravní. A ten je pro mě v tomto případě ten, že veškeré smlouvy ČHS by měly být jeho členům, a s ohledem na státní dotace i daňovým poplatníkům, veřejně přístupné.

Takže za mne Turek vs. Svaz .... tak 5:1 bych to viděl:-).

Jinak souhlas s tím, že za tohle dát podmíněné vyloučení a za ty prasárny s majzlíkem napomenutí ... holt jsou si někteří rovnější.
MModpovědět 
 Re: ...14:26:14 24.08.2018
Tak nějak. Pregnantně řečeno.
Kuba Turekodpovědět 
  Re: ...21:33:51 24.08.2018
Moc to nehrot. Je to jen dalsi hlod beze jmena.
odpovědět 
   Re: ...21:43:28 24.08.2018
To se pleteš anonyme.
Kuba Turekodpovědět 
 Re: ...01:08:40 25.08.2018
jak podmíněně vyloučit? Když si zjevně zaplatil příspěvek na 2018? Nebo ho v novém roce odmítnou a příspěvek od něho nevezmou - budou se přetahovat o průkazku a peníze směrem k němu? Jeho příspěvek ne, ale od EU a různých "dotací" a hodných nezlobivých členů ano?? Fakt nechápu. Existujou stránky dotační paraziti. Kdo hledá najde a nechci být radši ani konkrétní! Ztráci to smysl všechno, jak jsou někde v něčem prachy.
odpovědět 

 Dobře učinili23:01:42 26.08.2018
Stejně jsi ve svazu byl nespokojený, když jsi stále tepal do jeho představitelů. Proč jsi nevydtoupil sám?
odpovědět 
 Re: Dobře učinili23:28:23 26.08.2018
Stačí se představit a zeptat se mě. Rád Ti odpovím.
Kuba Turekodpovědět 
  Re: Dobře učinili10:39:05 27.08.2018
Dobrý den pane Jakube,

mé jméno je Juraj Emengius Koženovský,
bytem v Zárubní ulici, Ostrava, kde žiji něco kolem 7 let. Je mi 47 let, mám 3 krásné děti a bezchybnou manželku. Pracuji jako truhlář (nábytek) na soukromé noze. Lezení se s menšími pauzami věnuji od svých 19 let. Měřím 173 cm, vážím 72 kg, tělesný tuk 13%. Mezi mé další koníčky patří aktivní sport obecně, dále rád poslouchám rockovou muziku.

Narodil jsem se v chudých poměrech. Mám 2 sourozence, já jsem ten nejstarší. Oba rodiče byli rolníci. Maminka zemřela velmi mladá, v 27 letech. Byli jsme pak s tatínkem na všechno sami. Ale troufám si říci, že jak já, tak mí bratři, jsme prožili krásné dětství.

Teď asi to, co Vás pane Jakube zajímá nejvíce - jsem průměrně obdařený, v klidu 8 cm, v akci 15 cm. Žena si nikdy nestěžovala. Ale upozorňuji, nejsem na muže. Tedy mám rád muže jen v přátelské rovině, ale musí se mi před tím představit.

To je o mně asi vše. Pokud Vás, pane Jakube, zajímá něco více, neostýchejte se zeptat.

Teď bych se rád osmělil, a zdvořile bych Vás pane Jakube požádal, zda byste mi neodpověděl na otázku proč jste takový kretén?

S pozdravem a přáním krásného dne
Juraj
Juraj Emengius Koženovskýodpovědět 
  Re: Dobře učinili12:17:36 28.08.2018
Nejednalo se jen o Vaše plané řeči, pane Jakube, že ne?
Juraj Emengius Koženovskýodpovědět 
   Re: Dobře učinili14:37:34 28.08.2018
Dobrý deň pán Juraj,

odpoveď na Vašu otázku ste nedostali asi preto, že otázka je úplne scestná a nekompetentná. Pojem "kretén, kreténizmus" sa týka nedostatočného fyzického a duchovného, opravujem, duševného vývoja. Jedná sa o napr. dg. E00.9 v rámci MKCH-10. Vaša kvalifikácia a znalosti stolára, ev.aj vedenia jednoduchého účtovníctva a ev.aj lezenia na ostrom konci lana sú nedostatočné k vysloveniu takýchto hypotéz. Určite by p.Turekovi taká dg. zabránila úspechom počas ZVS i neskôr v biznise ( česky: byznysu) z.B s hororybláboly[dot]cézet, získaniu kvalifikácie HAL a pod.
Na druhej strane: ja ako anonymný kus exkrementu si myslím, že Vás ospravedlňuje zaužívaná jazyková prax na oboch brehoch r.Moravy. Hore spomínané diagnózy sa bežne používajú aj v pejoratívnom zmysle. Je to niečo podobné, ako keď sa priezvisko bežne používané v Nemecku a Poľsku používa/lo v ČSSR ako vulgarizmus. Spomenul to napríklad p.Turek nedávno vo svojom príspevku (22.VIII.18 o 22:55:30)
Týmto vyjadrujem Vám i p.Turekovi (česky : Turkovi) plnú podporu, úprimnú sústrasť a veľa úspechov VKR pri budovaní rozvinutej socialistickej spoločnosti. (prosím vyberte si, komu čo patrí, ďakujem)
S pozdravom
Anonymný kus exkrementu
PKodpovědět 
    Re: Dobře učinili15:01:28 28.08.2018
Dobrý den pane PK,

jak sám píšete daný pojem má v současné době dva významy a je pak na každém z nás jaký význam si zvolí a bude s ním dále operovat a argumentovat.

To, zda by endemický kreténismus zabránil nějakým úspěchům, je věc na širší diskuzi. Vždy mohou být výjimky. Nehledě na to, že úspěch je věc subjektivní a pro úspěch v ZVS takový handikep může být alespoň v určitých aspektech naopak i k užitku.

S pozdravem a přáním krásného dne
Váš
Juraj
Juraj Emengius Koženovskýodpovědět 
     Re: Dobře učinili17:31:40 29.08.2018
Si docela rozumíte
Okurka obecnáodpovědět 
      Re: Dobře učinili15:19:15 03.09.2018
makáme na sebe
PKodpovědět 
     Re: Dobře učinili15:58:18 04.09.2018
Vážený pán Koženovský,
ďakujem Vám za odpoveď.
Počas mojej ZVS som nestretol veľa orgánov VKR ani počas svojej éry záložáka. Myslím si, že ani jeden z nich z hľadiska fyzického a duševného vývoja nebol kreténom. O nejakých drobných detailoch : charakter a pod. sa kvôli časovej tiesni nebudem zmieňovať.
Jednoducho, jasne a stručne, Juraj : nesúhlasím s Vami a podporujem stanovisko p.Turka, ktoré vyjadril už skôr v tejto diskusii:
---------------------------
Re: turek 22:55:30 22.08.2018
Co bys ode mne čekal jiného? Kokotem jsem a kokotem zůstanu. ...
Kuba Turek
-----------------------
Juraj, v každom prípade som otvorený ďalšej výmene názorov.

hore zdar !
PKodpovědět 
      Re: Dobře učinili22:53:02 06.09.2018
To se opravdu mýlíš, když si myslíš, že jsi komunistické chlapíky z politické kontrarozvědky na vojně potkával jen málokdy. Zřejmě jsi o tom jenom nevěděl.
Kuba Turekodpovědět 

 smlova ma dve strany22:51:09 27.08.2018
Bludka ochcat, proc ne, ale tys ochcal i seznam, a to uz je fakt trosku prasarna...
rajodpovědět 

 smlova ma dve strany23:20:08 27.08.2018
Bludka ochcat, proc ne, ale tys ochcal i seznam, a to uz je fakt trosku prasarna...
rajodpovědět 

 To je od Turla vsechno?15:40:56 29.08.2018
A to je jako cely? Turku Turku, polepsi se. Meknes.
odpovědět 
 Re: To je od Turla vsechno?23:12:29 29.08.2018
Milý anonymní pisateli. Začni tak, ze slušně a pořádně představíš a já Ti pak laskavě odpovím.
Kuba Turelodpovědět 
  Re: To je od Turla vsechno?13:58:59 31.08.2018
Lžeš jako vždy, viz. příspěvekk výše kde se tazatel představil a odpovědi se nedočkal.
odpovědět 
   Re: To je od Turla vsechno?16:06:05 31.08.2018
Tam se ale požadoval odpovědi po Kubovi Turkovi a všichni víme jak na tom je. Já, Kuba Turel, kterého oslovil pán výše, bych se takto nezachoval.
Kuba Turelodpovědět 
    Re: To je od Turla vsechno?18:22:45 03.09.2018
Sice tomu vašemu lezeckému sportu nerozumím, ale začínám rozumět tomu, proč Zeman nemá rád novináře a chápu to,jak každou informaci dokážou otočit o 180 stupňů, jen aby měli sledovanost. Na druhou stranu vystupovat vůči anonymům svým pravým jménem to už ku.a chce odvahu, kterou oceňuji, a kterou ostatní asi marně hledají po skalkách nebo s rostoucí puberty. Všichni máte rádi hory, tak nerozumím tomu handrkování o hovnu. Jako nezaujatý z jiného sportu mi to připadá, že si tady vybíjejí zlost na práci, šéfy,ženské, půjčky, úkoly,společnost jen Ti anonymně flustrovaní
odpovědět 
     Re: To je od Turla vsechno?19:10:37 03.09.2018
Prdlajs odvahu. Chce byt proste stredem pozornosti, to je proste projev jeho nemoci. Musi se podepsat, aby byl naplnen pocity, ktere ocekava. Jsou zname pripady, kdy toto chorobne jednani bylo dokonce trestným cinem, ktery velmi neprijemne ovlivnil zivoty dalsich lidi.
odpovědět 
     Re: To je od Turla vsechno?19:14:49 03.09.2018
Rekl anonym :-D
odpovědět 
      Re: To je od Turla vsechno?22:06:07 03.09.2018
Pro náctileté blbouny honící si ocas na pornhub: Když určitý sport provozuju na 100% dávám za to své jméno a stojím si jako chlap za tím. Když to provozuju tak ,že se dívám jen na obrázky a jednou za rok přečtu článek nebo se podívám na film, tak jsem anonym. Protože : Tak je to správné soudruzi, Tak to má byť. Kupředu ni krok. Imperialisti jsou všude.
odpovědět 
       Re: To je od Turla vsechno?10:09:16 04.09.2018
Tak to asi neprovozujes lezeni na 100%, kdyz za nej sve jmeno nedavas... Jinak s tou paralelou - to je z osobni zkusenosti nebo jak si k tomu prosimte dosel?
odpovědět 

 who22:49:07 03.09.2018
Who is this Turkish guy? Is he the owner of Turkish aerolines? Pls explain
british aerolinesodpovědět 
 Re: who03:52:32 04.09.2018
Yes, he is the owner of the planes without emergency brexit and son of Tajný Recept Erdogan. As any other turkey he might be eaten on Thxgiving Day - the way of Emerikan kultúrka. Frštén?
odpovědět 
 Re: who03:52:34 04.09.2018
Yes, he is the owner of the planes without emergency brexit and son of Tajný Recept Erdogan. As any other turkey he might be eaten on Thxgiving Day - the way of Emerikan kultúrka. Frštén?
odpovědět 

 Resh měl krátké nohy11:18:39 06.09.2018
Resh měl krátké nohy a taky jej z ČHS vyloučili, nebo ne?
Koumákodpovědět 
 Re: Resh měl krátké nohy11:42:49 06.09.2018
Myslím že neéé, kdyby jo tak by nebyl misokookot pro cypoviny s odměnou!!
odpovědět 

Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
 Foto dne:
Wyoming
Scotty Don't, 5.13a
 Databáze cest:
Všechny cesty (153355)
Top cesty v ČR
Top bouldery v ČR
Nejnovější cesty:
Veseli Tuljani 6c+ Vintjan
Suduk 7b+ Vintjan
Left Of Hobby Extra 9+/10- Thalhofergrat
Okinava 7a+ Vintjan
Superdroll 6C Ostaš
Nově komentované:
Wer Putzet Der Findet 6+ Oberösterreichische Voralpen
Zlatousta 7a Vintjan
Via Nataraj 6c Mandrea
Hipnotyzer Lewy 7B Kamienna Gora
Vzali Mi Můj Sen 7C Ostaš

 Nově v diskusi:
Re: Taky vás pobavil inzerát na manažera čhs?;) | Re: Pojisteni do Tater | Re: Pojisteni do Tater | Re: Pojisteni do Tater | Re: Skalky s dětmi do hodinky od Prahy | Re: Skalky s dětmi do hodinky od Prahy | Re: Pojisteni do Tater | Re: Taky vás pobavil inzerát na manažera čhs?;) | Re: Pojisteni do Tater | Re: Taky vás pobavil inzerát na manažera čhs?;) |

 Nové komentáře:
Re: Pojišťovna | Re: Komentátoři | Re: Přenos | Re: Podmíněně zaplatit | Re: Přenos | Re: Podmíněně zaplatit | Re: Přenos | Přenos | Re: Komentátoři | Re: Komentátoři |

 Kde to vře:
Uniqa: záchranu českých horolezců z Rakapoši neuhradíme (79)
Tisk: Pákistán zadržuje české horolezce, dokud nezaplatí pokutu (55)
Vyjádření ČHS k pojistné události - záchranné akci na Rakaposhi (54)
2 Češi a Pákistánec z Rakapoši už jsou zachránění a v bezpečí (52)
Mistrovství světa v lezení (13)
MČR v boulderingu ve Slaném (9)
Großglockner (4)
Nové díly horolezeckých podcastů Jana Čaje Šálka (4)
Mistrovství světa v lezení (4)
POVL report (4)

 Nově v inzerci:
sardinie | Kalymnos | Scarpa Chimera 41,5 | NOVÉ Master TeFIX 7.8 2x 60m (nelezené-nové) | Nové lano Tendon Master Pro 8.9 CS 80m | Ocún Ozone Plus | Statická a dynamická lana | Spolulelezec - neděle | Asolo ASF 8000 | Instruktor lezeni |

 Anketa:
Používáte nástupový kobereček?
 Ano 
 191 
 Jen na písku  
 80 
 Ne 
 297 

 Návody:
Jak psát na lezce ...
Lezecké mapy

 Partneři:
Treking.cz
Hledáte ubytování pro Vaši dovolenou? Doporučujeme Vám vybrat si ubytování a kouzelné chaty a chalupy na partnerském portálu Hauzi. Dovolená na Slovensku nabízí mnoho aktivit v letním i zimním období pro rodiny s dětmi, přátele i turisty.
Hledáte si pěkné ubytování v ČR na Váš výlet či dovolenou? Vyberte si na webu MegaUbytko.cz v sekci chaty a chalupy pronájem. Pokud plánujete cestovat na Slovensko a potřebujete ubytovanie na Slovensku, ty nejlepší ubytovací zařízení, chaty, chalupy, roubenky naleznete na stránce chaty na prenájom.

 lezec  diskuse  ankety  odkazy  průvodce  fotky  video  *rss*  ochrana osobních údajů       ceník reklamy Energy Cloud   NetPro systems, s.r.o.